Bilder Videos
Balsam fir (Abies balsamea)
12285246 - Balsam fir (Abies balsamea)
Balsam fir (Abies balsamea)
12287308 - Balsam fir (Abies balsamea)
Balsam fir (Abies balsamea 'Picolo')
11527738 - Balsam fir (Abies balsamea 'Picolo')
Abies balsamea 'Nana'
11571148 - Abies balsamea 'Nana'
Balsam fir (Abies 'Compacta')
11527625 - Balsam fir (Abies 'Compacta')
Tree growth rings
12025022 - Tree growth rings
American Goldfinch (Carduelis tristis)
12011978 - American Goldfinch (Carduelis tristis)
Canada balsam
11832416 - Canada balsam
Succession
12651450 - Succession
Black-Capped Chickadee (Parus atricapillu
12011977 - Black-Capped Chickadee (Parus atricapillu
Balsam Fir
12000829 - Balsam Fir