Brontops skull

Bildnummer 12638945
Brontops skull