Cholesterol, SEM

Bildnummer 12250358
Cholesterol, SEM